Plendil (Felodipina)

Plendil

Substancją czynną w leku Plendil jest felodypina. Jest to postać leku znanego jako bloker kanału wapniowego. Sposób działania leku polega na tym, że obniża on ciśnienie krwi, pomagając w rozluźnieniu niektórych mięśni wokół naczyń krwionośnych. Lek ten jest dostępny pod różnymi nazwami, o których należy wiedzieć, a niekiedy również opakowania mogą się różnić. Niektóre z tych różnych nazw to Felodur ER, Plendil ER, Felodil XR.

Ważne jest, aby wiedzieć, że wszystkie te leki zawierają tę samą substancję czynną i mają takie samo działanie. Powodem, dla którego nazwy niektórych z nich są różne, jest fakt, że zostały one stworzone przez różne firmy.

W Nowa-Apteka.com możesz kupić Plendil 5 mg i 10 mg bez recepty w najlepszej cenie w Polsce.

Substancja czynna i postać dawkowania

Tabletki powlekane, długo działające: 1 tabletka. Felodypina zawiera 2,5 mg, 5 mg i 10 mg; w plastikowych butelkach po 30 sztuk.

Mechanizm działania

Działanie hipotensyjne, przeciwagregacyjne. Plendil blokuje kanały wapniowe, hamuje wnikanie jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń tętniczych, powoduje ich rozszerzenie, zmniejsza ogniskowe zaokrąglenie naczyń, obniża ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza obciążenie następcze serca, zwiększa przepływ wieńcowy krwi, poprawia równowagę między zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen a jego zużyciem.

Wskazania i zastosowanie

Nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość, zdekompensowana niewydolność serca, ostry zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, ciąża, dzieciństwo.

Dawkowanie i podawanie

Lek Plendil zaleca się przyjmować doustnie, rano, popijając wodą. Tabletki nie powinny być łamane, miażdżone ani żute. Plendil można przyjmować na pusty żołądek lub po lekkim śniadaniu, które nie zawiera dużej ilości tłuszczu lub węglowodanów.

Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. W razie potrzeby można zwiększyć dawkę lub dodać inny lek przeciwnadciśnieniowy. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca leku Plendil wynosi od 5 do 10 mg raz na dobę. U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki dobowej 2,5 mg.

Efekty uboczne

Często (ponad 1%): ból głowy, zaczerwienienie, obrzęk obwodowy. Niekiedy (0,1-1%): tachykardia, kołatanie serca, zmęczenie, zawroty głowy, parestezje, nudności, wysypka, świąd. Rzadko (0,01-0,1%): omdlenia, wymioty, bóle stawów, bóle mięśniowe, zaburzenia czynności seksualnych, impotencja, pokrzywka. Bardzo rzadko (mniej niż 0,01%): przerost dziąseł, zwiększone stężenie enzymów wątrobowych, fotouczulenie, pollakiuria, reakcje alergiczne (gorączka, obrzęk naczynioruchowy).

Interakcje farmakologiczne

Inhibitory biotransformacji (cymetydyna) zwiększają stężenie leku w osoczu, a leki pobudzające (fenytoina, karbamazepina, barbiturany) zmniejszają.

Warunki przechowywania

W temperaturze nieprzekraczającej 25 stopni C.

Najczęściej zadawane pytania

Początek działania

Działanie tego produktu leczniczego można zaobserwować w ciągu 2-5 godzin.

Czas trwania efektu

Działanie tego leku utrzymuje się średnio przez 24 godziny.

Czy można bezpiecznie spożywać alkohol?

Interakcja z alkoholem nie jest znana. Przed spożyciem zaleca się konsultację z lekarzem.

Czy tworzy to nawyk?

Nie stwierdzono tendencji do tworzenia się nawyków.

Stosowanie w czasie ciąży?

Ten lek nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Przed zastosowaniem tego leku należy omówić z lekarzem wszystkie zagrożenia i korzyści.

Stosowanie w okresie karmienia piersią?

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Przed zastosowaniem tego leku należy omówić z lekarzem wszystkie zagrożenia i korzyści.