Vytorin (simwastatyna, ezetymib)

Vytorin

Vytorin (Ezetimibe, Simvastatin) jest skutecznym lekiem obniżającym poziom cholesterolu i pomagającym utrzymać osiągnięty efekt. Zawierając jako substancje czynne ezetymib i simwastatynę, lek pomaga obniżyć poziom cholesterolu, zwłaszcza «złego» cholesterolu. Podczas gdy ezetymib pomaga zmniejszyć stężenie cholesterolu, simwastatyna działa jak statyna (inhibitor reduktazy HMG CoA). Połączenie aktywnych składników wpływa na poziom cholesterolu poprzez obniżenie poziomu złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dobrego cholesterolu.

Lek Vytorin jest powszechnie przepisywany pacjentom, którzy wymagają znacznej pomocy w obniżaniu poziomu cholesterolu. Leczeniu musi towarzyszyć stosowanie niskokalorycznej i niskotłuszczowej diety oraz innych środków. Zabieg może być stosowany przez osoby w wieku powyżej 10 lat.

Gdzie w Polsce można kupić Vytorin bez recepty?

Tutaj możesz kupić Vytorin w niskiej cenie (od €37.51 do €395.77). Do jego zakupu nie jest potrzebna recepta. Dostępne są preparaty Vytorin 10/10, Vytorin 10/20 i Vytorin 10/40.

W przypadku pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy Nowa-Apteka.

Zalecenia dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vytorin należy skonsultować się z lekarzem i przestrzegać jego zaleceń. Nie należy zmieniać dostosowanej dawki, aby uniknąć nadużywania leku. W trakcie leczenia mogą być wymagane częste badania krwi w celu monitorowania postępów. Należy pamiętać, że Vytorin jest tylko jednym z elementów kompletnego programu leczenia, który obejmuje również zrównoważoną dietę, regularne ćwiczenia fizyczne i kontrolę wagi.

Po pominięciu dawki należy ją pominąć, jeśli następna dawka ma być wkrótce przyjęta. Nigdy nie należy zwiększać ani podwajać kolejnej dawki, aby uniknąć przedawkowania i jego niebezpiecznych konsekwencji.

Przedawkowanie

VYTORIN

W przypadku przedawkowania można zastosować leczenie objawowe lub dodatkowe środki. Połączenie ezetymibu (1000 mg/kg) i symwastatyny (1000 mg/kg) było dobrze tolerowane w badaniach ostrej toksyczności doustnej u myszy i szczurów. U zwierząt tych nie zaobserwowano żadnych klinicznych objawów toksyczności. Szacunkowe doustne LD50 dla obu gatunków wynosiło ³1000 mg/kg dla ezetymibu ³ 1000 mg/kg dla symwastatyny.

Ezetymib

W badaniach klinicznych podawanie ezetymibu w dawce 50 mg/dobę 15 zdrowym osobom przez okres do 14 dni lub 40 mg/dobę 18 pacjentom z pierwotną hipercholesterolemią przez okres do 56 dni było na ogół dobrze tolerowane. Zgłaszano kilka przypadków przedawkowania ezetymibu; większość z nich nie wiązała się z wystąpieniem działań niepożądanych. Nie odnotowano poważnych działań niepożądanych. U zwierząt nie obserwowano toksyczności po podaniu pojedynczej dawki doustnej 5000 mg/kg ezetymibu u szczurów i myszy oraz 3000 mg/kg u psów.

Simvastatin

Odnotowano kilka przypadków przedawkowania; maksymalna przyjęta dawka wynosiła 3,6 g. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia bez żadnych następstw.

Środki ostrożności i przeciwwskazania

Nie należy rozpoczynać stosowania leku Vytorin bez zgody lekarza. Porozmawiaj z lekarzem, aby upewnić się, że leczenie będzie bezpieczne i korzystne w przypadku innych problemów zdrowotnych, na które cierpi pacjent, zwłaszcza:

 • Niekontrolowane niskie ciśnienie krwi;
 • Nadmierne spożycie alkoholu;
 • Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby;
 • Choroby tarczycy;
 • Problemy z elektrolitami;
 • Konwulsje lub nieleczone napady padaczkowe itp.

Interakcje leków

Aby zapewnić bezpieczny przebieg leczenia preparatem Vytorin, pacjent powinien zapobiegać jego możliwym interakcjom z innymi lekami wydawanymi na receptę i bez recepty oraz innymi środkami farmaceutycznymi. Należy poinformować pracownika służby zdrowia o innych aktualnie stosowanych lekach, w szczególności: Leki przeciwzakrzepowe, leki na ciśnienie krwi, fenofibrat, kolchicyna, leki na rytm serca, leki na HIV i AIDS, leki przeciwgrzybicze itp.

Ponadto, niektóre metody leczenia w połączeniu z lekiem Vytorin mogą zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń mięśniowych. W trakcie leczenia lekiem Vytorin nie należy stosować następujących leków: antybiotyków, leków na zapalenie wątroby typu C, amiodaronu, danazolu, nefazodonu, dronedaronu itp.

Efekty uboczne

W przypadku wystąpienia objawów nadużywania lub nadużywania leku Vytorin należy niezwłocznie zwrócić się o fachową pomoc. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w trakcie leczenia wystąpiły działania niepożądane, w szczególności:

 • Żółtaczka; ciemny mocz;
 • Szybki przyrost masy ciała;
 • Opuchlizna różnych części ciała;
 • Zaburzenia żołądkowe, silne nudności, wymioty;
 • Zaburzenia apetytu;
 • Osłabienie i zmęczenie; itp.