Amitriptilina

Amitriptilina

Amitryptylina działa na ośrodkowy układ nerwowy, zwiększając poziom pewnych substancji chemicznych w mózgu, co może łagodzić ból. Amitryptylina jest powszechnie stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego, w profilaktyce migreny oraz w profilaktyce przewlekłego napięciowego bólu głowy.

Pacjenci w Polsce, którzy muszą regularnie przyjmować Amitryptylinę, często wpisują w wyszukiwarkach internetowych zapytania typu: «Gdzie kupić Amitryptylinę» lub «Czy mogę kupić Amitryptylinę bez recepty». Pytania te nie są zaskakujące.

Początkowo leki dostępne w lokalnej aptece są zwykle znacznie droższe niż leki generyczne sprzedawane w Internecie. Głównym powodem jest to, że marża handlowa w aptece internetowej jest znacznie wyższa niż w aptece offline. Drugim powodem jest to, że lek generyczny — w tym przypadku amitryptylina — jest produkowany w Indiach, gdzie koszty produkcji leków są niższe.

Czynniki te świadczą o tym, że zakup Amitryptyliny online po niższych cenach jest rozsądnym wyborem dla oszczędnego pacjenta.

Amitryptylina działa na ośrodkowy układ nerwowy, zwiększając poziom pewnych substancji chemicznych w mózgu, co może łagodzić ból. Amitryptylina jest powszechnie stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego, w profilaktyce migreny i w profilaktyce przewlekłego napięciowego bólu głowy.

Pacjenci w Polsce, którzy muszą regularnie zażywać Amitryptylinę, często wpisują do wyszukiwarek internetowych zapytania typu: “Gdzie kupić Amitryptylinę” lub “Czy mogę kupić Amitryptylinę bez recepty”. Zapytania te nie są zaskakujące.

Na początku leki dostępne w lokalnej aptece są zwykle znacznie droższe niż leki generyczne sprzedawane w Internecie. Głównym powodem jest to, że marża handlowa w aptece internetowej jest znacznie wyższa niż w aptece internetowej. Drugim powodem jest to, że lek generyczny – Amitryptylina w tym przypadku – è jest produkowany w Indiach, gdzie koszt produkcji leków è jest niższy.

Czynniki te określają, że kupowanie Amitryptylina online po niższych cenach è rozsądny wybór oszczędnego pacjenta.

Aby skorzystać z naszych usług, nie jest konieczna wizyta u lekarza.

Ogólne informacje o amitryptylinie

Amitryptylina jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym, który wykazuje również wyraźne działanie uspokajające, hipnotyczne i anksjolityczne. Amitryptylina pomaga wyeliminować nocne nietrzymanie moczu i zmniejszyć apetyt. Ma również pewne działanie przeciwbólowe. Stosuje się go jako uzupełnienie innych leków przeciwbólowych. Stosowany w znieczuleniu ogólnym obniża ciśnienie krwi i temperaturę ciała.

Każda tabletka amitryptyliny zawiera substancję czynną — amitryptyliny chlorowodorek, 10 mg oraz substancje pomocnicze: laktoza, skrobia kukurydziana, wapnia fosforan dwuwodny, żelatyna, talk, magnezu stearynian, koloidalny krzemu dwutlenek bezwodny, glikol polietylenowy 6000, błękit Opadry (hydroksypropylometyloceluloza, tytanu dwutlenek, talk, glikol polietylenowy, błękit brylantowy).

Działanie farmakologiczne

Amitryptylina jest obecnie uważana za najbardziej niezawodny i ekonomiczny trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny. W klasie leków trójpierścieniowych amitryptylina zajmuje drugie miejsce po trimipraminie i fluorocyklinie pod względem siły działania uspokajającego, hipnotycznego i anksjolitycznego. Lek Amitryptylina 10 mg jest przyjmowany doustnie. Działanie przeciwdepresyjne występuje w ciągu 2-3 tygodni po zastosowaniu leku.

Mechanizm działania przeciwdepresyjnego jest związany ze zwiększeniem stężenia noradrenaliny i/lub serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) (zmniejszenie ich wchłaniania zwrotnego).

Amitryptylina ma właściwości leków antyarytmicznych, takich jak chinidyna. W dawkach terapeutycznych zwalnia przewodzenie komorowe (w przypadku przedawkowania może spowodować ciężką blokadę śródkomorową).

Forma dawkowania

Powlekane, niebieskie, dwuwypukłe tabletki z oznakowaniem ryzyka po jednej stronie. Ryzyko związane z tabletką ma na celu jedynie ułatwienie stosowania połowy dawki.

Zastosowanie kliniczne i wskazania

Amitryptylina jest stosowana głównie w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, ale może być również stosowana w leczeniu depresji o innej etiologii. Amitryptylina, szczególnie skuteczna w stanach lękowo-depresyjnych, eliminuje niepokój, pobudzenie psychoruchowe, wewnętrzne napięcie i lęk, bezsenność i inne objawy depresji. Stosuje się ją również w leczeniu zaburzeń fobicznych, enurezy u niemowląt (z wyjątkiem dzieci z hipotonicznym pęcherzem moczowym), anoreksji psychogennej, nerwicy bulimicznej, przewlekłych zespołów bólowych o charakterze neurogennym, a także w profilaktyce migreny.

Amitryptylina zwykle nie powoduje nasilenia urojeń, omamów i innych objawów wytwórczych, co jest możliwe w przypadku leków przeciwdepresyjnych o dominującym działaniu pobudzającym (imipramina itp.).

Dawkowanie i podawanie

Dawka leku jest ustalana przez lekarza. Przyjmować w trakcie lub po posiłku, popijając wodą. Aby poprawić jakość snu, lek można przyjmować wieczorem. Zwiększenie dawki uzyskuje się zwykle poprzez przyjmowanie leku wieczorem lub przed snem. W terapii podtrzymującej lek może być przyjmowany raz dziennie. Lek odstawia się stopniowo pod nadzorem lekarza.

Depresja

Leczenie rozpoczyna się od małych dawek, a następnie stopniowo zwiększa się dawki pod ścisłym nadzorem lekarza w celu oceny skuteczności i tolerancji terapii.

Zwykle stosowana dawka wynosi 75-150 mg na dobę; w szpitalach stosuje się większe dawki. Średnia dawka dobowa u dorosłych wynosi zazwyczaj 75 mg (25 mg 3 razy na dobę). Po 3 tygodniach skutecznego leczenia dawka dobowa może zostać indywidualnie zweryfikowana.

U dzieci skuteczna dawka dobowa wynosi nie więcej niż 1 mg/kg masy ciała.

Leczenie lekami przeciwdepresyjnymi ma charakter objawowy. Czas trwania leczenia wynosi około 6 miesięcy, co zapobiega nawrotom choroby.

Moczenie nocne u dzieci

Dawki amitryptyliny stosowane w leczeniu enurezy są mniejsze niż w leczeniu depresji. Dawka dobowa u dzieci w wieku od 6 do 10 lat o masie ciała 25 kg lub większej wynosi 25 mg na dobę (1 tabletka); w wieku od 11 do 16 lat wynosi 25-50 mg na dobę (1-2 tabletki).

Lek przyjmuje się przed położeniem się spać. Czas trwania terapii jest nie dłuższy niż 3 miesiące.

Specjalne kategorie pacjentów

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat dawka początkowa powinna być zmniejszona (do 50% dawki minimalnej). Dawkę dobową można podzielić na kilka razy lub przyjmować raz przed snem. W razie potrzeby dawkę zwiększa się stopniowo, pod ścisłą kontrolą lekarza, ze względu na możliwość wystąpienia poważnych działań niepożądanych u tej kategorii pacjentów (omdlenia, dezorientacja). W przypadku zaburzonej czynności wątroby i nerek zaleca się staranny dobór indywidualnej dawki, która może być zmniejszona w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością tych narządów.

W przypadku przedawkowania amitryptyliny

Jeśli liczba tabletek przyjmowanych w ciągu doby przekracza ilość zalecaną przez lekarza lub jeśli dziecko połknęło tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe! Nie należy natychmiast przerywać przyjmowania leku! Objawy przedawkowania mogą objawiać się suchością w ustach, zaburzeniami akomodacji, tachykardią, zaburzeniami rytmu serca, obniżeniem ciśnienia krwi, wzmożoną potliwością i opóźnionym oddawaniem moczu. Możliwa jest dezorientacja i śpiączka. W ramach pierwszej pomocy można zastosować następujące środki: płukanie żołądka, przyjęcie zawiesiny węgla aktywowanego, środki przeczyszczające, utrzymanie temperatury ciała, monitorowanie ciśnienia krwi, EKG.

W przypadku pominięcia dawki leku Amitryptylina

Należy zażyć tabletkę tak szybko, jak to możliwe, pamiętając o zachowaniu odstępu czasowego przed przyjęciem kolejnej dawki. Jeśli czas przed przyjęciem kolejnej dawki jest krótki, należy ją przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w przypadku pominięcia kolejnej dawki!

Możliwe działania niepożądane, mieszanie z alkoholem

Amitryptylina może powodować działania niepożądane podobne do tych, które występują podczas stosowania innych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Niektóre z następujących działań niepożądanych (ból głowy, drżenie, osłabienie koncentracji, zaparcia i zmniejszenie libido) mogą być również objawami depresji i ulegają osłabieniu, gdy depresja ulega spowolnieniu.

  • suchość w jamie ustnej, zaparcia, zaburzenia lokomocji, tachykardia, wzmożona potliwość, zatrzymanie moczu
  • niedociśnienie ortostatyczne, osłabienie funkcji seksualnych;
  • senność lub uspokojenie, drżenie, spazmy u osób predysponowanych, dezorientacja, utrata przytomności, dyzartria;
  • ryzyko pojawienia się zachowań/myśli samobójczych, zmiana nastroju z początkiem epizodu maniakalnego, pojawienie się lęku;
  • przyrost masy ciała;
  • zaburzenie przewodnictwa i rytmu serca (w dużych dawkach);
  • powiększenie piersi, produkcja mleka przez gruczoły sutkowe;
  • reakcje alergiczne skóry;
  • zapalenie wątroby;
  • zwiększona liczba eozynofili, zmniejszona liczba leukocytów i płytek krwi.

Działania niepożądane u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku 50 lat i starszych istnieje zwiększone ryzyko złamań kości podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Mechanizm tego działania niepożądanego jest niejasny.

Szczególne środki ostrożności podczas stosowania amitryptyliny

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachowań samobójczych, autoagresji i samobójstwa. Ryzyko to może istnieć do czasu osiągnięcia stabilnej remisji i pojawiać się spontanicznie w trakcie terapii, zwłaszcza we wczesnej fazie remisji lub przy zmianie dawkowania. Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi należy uważnie monitorować swój stan, zwłaszcza na początku terapii: zmiany nastroju, zachowania, pogorszenie stanu klinicznego i/lub pojawienie się myśli samobójczych, wystąpienie działań niepożądanych. Poproś bliskich o pomoc w ocenie swojego stanu na tle leczenia. W przypadku jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia, jeśli masz wątpliwości co do jego oceny, zapytaj lekarza lub poinformuj o tym swoich bliskich!

Jeśli na początku leczenia wystąpią objawy bezsenności lub nerwowości, zaleca się zgłoszenie się do lekarza w celu zmniejszenia dawki leku i przeprowadzenia niezbędnego leczenia objawowego.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.